JAWA oblečení pro jízdu i volný čas

  1. Úvod Toto jsou všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platné pro veškeré služby a produkty nabízené naším podnikem (dále jen „Společnost“). Tyto Podmínky jsou závazné pro všechny klienty a uživatele, kteří se rozhodnou využívat naše služby a produkty.
  2. Objednávky Objednávky mohou být přijímány prostřednictvím internetového obchodu, e-mailu nebo telefonicky. Po obdržení objednávky bude klientovi potvrzena její přijetí a bude mu poskytnut odhadovaný termín dodání nebo předání zboží.
  3. Ceny a platby Ceny našich produktů a služeb jsou stanoveny dle aktuálního ceníku. Platby mohou být provedeny v hotovosti, převodem na účet nebo platební kartou. V případě neuhrazení platby včas si Společnost vyhrazuje právo pozastavit nebo zrušit objednávku.
  4. Dodání Společnost se zavazuje dodat objednané zboží nebo poskytnout služby v co nejkratším možném termínu. Termíny dodání jsou však pouze orientační a mohou být ovlivněny různými faktory, jako jsou například dopravní situace či dostupnost zboží. Společnost si vyhrazuje právo na rozdílné dodací termíny v závislosti na typu objednávky.
  5. Reklamace V případě, že klient zjistí jakoukoliv vadu na zboží nebo službě, je povinen ihned informovat Společnost a to nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží. Společnost bude v takovém případě postupovat v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele.
  6. Ochrana osobních údajů Společnost se zavazuje chránit osobní údaje klientů v souladu s platnou legislativou a využívat je pouze v rámci obchodních vztahů. Klient má právo na informace o zpracování svých osobních údajů a v případě jejich neoprávněného zpracování má právo požadovat nápravu.
  7. Změny Podmínek Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo doplnit tyto Podmínky. Nové Podmínky budou zveřej

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *